сънна апнея (June 2019)

CPAP може да е по-добро от стомашното въже за тежка сънна апнея, June Н

CPAP може да е по-добро от стомашното въже за тежка сънна апнея

AASM издава становище за позицията при изпитване за домашен апнея при сън, June Н

AASM издава становище за позицията при изпитване за домашен апнея при сън

Спиралата за видеорекордери повишава използването на CPAP, June Н

Спиралата за видеорекордери повишава използването на CPAP

Симулационното проучване подчертава потенциалния шофиращ риск, породен от пациентите с обструктивна сънна апнея, June Н

Симулационното проучване подчертава потенциалния шофиращ риск, породен от пациентите с обструктивна сънна апнея

Пациенти със сърдечна недостатъчност с преобладаваща централна сънна апнея с по-висок риск от сериозни усложнения, June Н

Пациенти със сърдечна недостатъчност с преобладаваща централна сънна апнея с по-висок риск от сериозни усложнения

Проучването свързва хипоксемия от обструктивна сънна апнея с бъбречни усложнения при диабет тип 2, June Н

Проучването свързва хипоксемия от обструктивна сънна апнея с бъбречни усложнения при диабет тип 2

Все още сте уморени, след като сте получили вашите zzz?  Може да имате сънна апнея, June Н

Все още сте уморени, след като сте получили вашите zzz? Може да имате сънна апнея

Нова скала от шест позиции предвижда апнея при деца, June Н

Нова скала от шест позиции предвижда апнея при деца

Промените в CPAP упражняват ефективност при трахеобронмоалкация, June Н

Промените в CPAP упражняват ефективност при трахеобронмоалкация

Пациентите с PTSD заедно със сънната апнея може да имат понижено качество на живот, June Н

Пациентите с PTSD заедно със сънната апнея може да имат понижено качество на живот

Ползи за интра-, извънкапсулна тонзилектомия в OSD, June Н

Ползи за интра-, извънкапсулна тонзилектомия в OSD

Много пациенти с диагностициран ОСА, които не получават лечение, June Н

Много пациенти с диагностициран ОСА, които не получават лечение

Тонзилектомията за сънна апнея носи рискове за някои деца: проучване, June Н

Тонзилектомията за сънна апнея носи рискове за някои деца: проучване

Клиничният път открива обструктивна сънна апнея при хоспитализирани пациенти, June Н

Клиничният път открива обструктивна сънна апнея при хоспитализирани пациенти

Изследването установява висок риск от сънна апнея при млади ветерани с ПТСД, June Н

Изследването установява висок риск от сънна апнея при млади ветерани с ПТСД

Възпроизвеждането на инструмент за вятър може да помогне за намаляване на риска от сънна апнея, June Н

Възпроизвеждането на инструмент за вятър може да помогне за намаляване на риска от сънна апнея

Проучване на връзката между сънната апнея и сърдечната недостатъчност, June Н

Проучване на връзката между сънната апнея и сърдечната недостатъчност

Тонзилектомията при сънна апнея може да предизвика увеличаване на теглото, June Н

Тонзилектомията при сънна апнея може да предизвика увеличаване на теглото

По-възрастните жени, които изпитват проблеми със съня, изпитват по-голяма вероятност да намалят ежедневните си функции, June Н

По-възрастните жени, които изпитват проблеми със съня, изпитват по-голяма вероятност да намалят ежедневните си функции

Отслабване, от решаващо значение за намаляване на сърдечно-съдовия риск при пациенти с наднормено тегло, June Н

Отслабване, от решаващо значение за намаляване на сърдечно-съдовия риск при пациенти с наднормено тегло

Популярни Публикации

Препоръчано