друг (June 2019)

FDA казва, че САЩ сега ще произведат критичен MRI компонент, June Н

FDA казва, че САЩ сега ще произведат критичен MRI компонент

Микровълново оръжие, за което се подозира, че е загадъчна атака срещу американските дипломати: съобщиха, June Н

Микровълново оръжие, за което се подозира, че е загадъчна атака срещу американските дипломати: съобщиха

Ниските нива на натрий увеличават ползата от преживяемостта на чернодробния трансплант при най-болните пациенти, June Н

Ниските нива на натрий увеличават ползата от преживяемостта на чернодробния трансплант при най-болните пациенти

Списанието SPIE обявява публичния достъп до най-големия набор от данни за медицински изображения с много лезии, June Н

Списанието SPIE обявява публичния достъп до най-големия набор от данни за медицински изображения с много лезии

Характеристики на публикацията, свързани с ефектите от лечението, June Н

Характеристики на публикацията, свързани с ефектите от лечението

Изследователите идентифицират инструмента, за да помогнат на транссексуалните жени да имат по-автентичен глас, June Н

Изследователите идентифицират инструмента, за да помогнат на транссексуалните жени да имат по-автентичен глас

Ново изследване идентифицира нуждата от заглавие IX да се настройва в колежаните, June Н

Ново изследване идентифицира нуждата от заглавие IX да се настройва в колежаните

Евтиният симулатор на игли има за цел да революционизира медицинското обучение, June Н

Евтиният симулатор на игли има за цел да революционизира медицинското обучение

Изследователите разработват алгоритъм за подобряване на предоставянето на грижи за сериозно болни пациенти, June Н

Изследователите разработват алгоритъм за подобряване на предоставянето на грижи за сериозно болни пациенти

Да, можете да поставите прекалено много хлор в басейн, June Н

Да, можете да поставите прекалено много хлор в басейн

Осигуряването на грижи въз основа на необходимостта от неспособност за плащане е най-голямото постижение на NHS, June Н

Осигуряването на грижи въз основа на необходимостта от неспособност за плащане е най-голямото постижение на NHS

Отмъщението на забравен медиен "гений", June Н

Отмъщението на забравен медиен "гений"

Уязвимите студенти с по-ниски степени правят също толкова добре медицинските степени, June Н

Уязвимите студенти с по-ниски степени правят също толкова добре медицинските степени

Преоценка на наличността на органи, June Н

Преоценка на наличността на органи

Пропастта между половете в академичната медицина има отрицателно въздействие, но има и прости решения, June Н

Пропастта между половете в академичната медицина има отрицателно въздействие, но има и прости решения

Британското дете в центъра на съдебната битка умира, June Н

Британското дете в центъра на съдебната битка умира

САЩ правят разфасоването на посолствата в Куба постоянно след "здравни атаки", June Н

САЩ правят разфасоването на посолствата в Куба постоянно след "здравни атаки"

Повечето живи донори на бъбреци са жени, а мъжете даряват по-малко от преди, June Н

Повечето живи донори на бъбреци са жени, а мъжете даряват по-малко от преди

Биоетиците предлагат етични съображения за съдебно използване на генетични данни, June Н

Биоетиците предлагат етични съображения за съдебно използване на генетични данни

Измерванията от 3-D разширени реалност холографски модели, показани като много точни, June Н

Измерванията от 3-D разширени реалност холографски модели, показани като много точни

Популярни Публикации

Препоръчано