медицинска икономика (June 2019)

Изгарянето в лекарите има шокиращо въздействие върху грижите, преценява находките, June Н

Изгарянето в лекарите има шокиращо въздействие върху грижите, преценява находките

Порталите на пациенти не изглеждат много сцепление, June Н

Порталите на пациенти не изглеждат много сцепление

Лекарите заслужават отговори, тъй като програмата за опрощаване на заеми за обществени услуги увисва в баланса, June Н

Лекарите заслужават отговори, тъй като програмата за опрощаване на заеми за обществени услуги увисва в баланса

Лекарството е готово за изкуствен интелект?, June Н

Лекарството е готово за изкуствен интелект?

Данните показват големи премии в премиите "Obamacare", June Н

Данните показват големи премии в премиите "Obamacare"

Пациенти, лекари недоволни от електронните здравни досиета, June Н

Пациенти, лекари недоволни от електронните здравни досиета

Как Австралия може да фиксира пазара на плазма и да спести милиони, June Н

Как Австралия може да фиксира пазара на плазма и да спести милиони

Изискването на застрахователите да покрият ваксинирането на аптеките на дребно за възрастни калифорнийци биха могли да спасят живота, да учат находки, June Н

Изискването на застрахователите да покрият ваксинирането на аптеките на дребно за възрастни калифорнийци биха могли да спасят живота, да учат находки

Записването на здравословни планове с високо приспадане е от '07 до '17, June Н

Записването на здравословни планове с високо приспадане е от '07 до '17

Домашните здравни работници отчитат неадекватна подкрепа от страна на работодателите, June Н

Домашните здравни работници отчитат неадекватна подкрепа от страна на работодателите

Експертите предлагат съвети за обжалване от страна на доставчик на отказани медицински претенции, June Н

Експертите предлагат съвети за обжалване от страна на доставчик на отказани медицински претенции

Доклад: Администрацията на Тръмп трябва да засили "Obamacare", June Н

Доклад: Администрацията на Тръмп трябва да засили "Obamacare"

Малките практики също са изложени на риск от нарушаване на данните, June Н

Малките практики също са изложени на риск от нарушаване на данните

Повечето изследователи не се интересуват от споделянето на данни, June Н

Повечето изследователи не се интересуват от споделянето на данни

Ново проучване противоречи на идеята, че електронните здравни досиета карат лекарите да напуснат, June Н

Ново проучване противоречи на идеята, че електронните здравни досиета карат лекарите да напуснат

Енергийно-свински болници: Когато започват да мислят зелено, те виждат зелено, June Н

Енергийно-свински болници: Когато започват да мислят зелено, те виждат зелено

Медицинските практики трябва да са насочени към отрицателни онлайн отзиви, June Н

Медицинските практики трябва да са насочени към отрицателни онлайн отзиви

Това е 2018. Знаете ли къде са медицинските ви записи?, June Н

Това е 2018. Знаете ли къде са медицинските ви записи?

Популярни Публикации

Препоръчано