кардиология (June 2019)

Ново приложение за кръвно налягане, June Н

Ново приложение за кръвно налягане

Учените развиват нов кръвен тест за скрининг за вторичен сърдечен удар, June Н

Учените развиват нов кръвен тест за скрининг за вторичен сърдечен удар

Тютюнопушенето и пиенето могат да увредят артериите "много рано в живота", June Н

Тютюнопушенето и пиенето могат да увредят артериите "много рано в живота"

Дори и най-подходящите спортисти на средна възраст не могат да преодолеят кардиоваскуларните рискови фактори, June Н

Дори и най-подходящите спортисти на средна възраст не могат да преодолеят кардиоваскуларните рискови фактори

Изследователите разработват по-точни измервания на телесните мазнини, June Н

Изследователите разработват по-точни измервания на телесните мазнини

Единствената програма на Орегон за трансплантация на сърце се спира, June Н

Единствената програма на Орегон за трансплантация на сърце се спира

AI бие лекарите при предсказване на смъртта на сърдечни заболявания, June Н

AI бие лекарите при предсказване на смъртта на сърдечни заболявания

Затлъстяването може да увеличи риска от периферна артериална болест, June Н

Затлъстяването може да увеличи риска от периферна артериална болест

Десетгодишните резултати от артериалния реваскуларизационен опит са разкрити днес, June Н

Десетгодишните резултати от артериалния реваскуларизационен опит са разкрити днес

Проучването за повторно излагане на лекарства хвърля светлина върху риска от сърдечни заболявания, June Н

Проучването за повторно излагане на лекарства хвърля светлина върху риска от сърдечни заболявания

Подавата може да увеличи риска от сърдечни заболявания, June Н

Подавата може да увеличи риска от сърдечни заболявания

Сърдечно заболяване, често срещано сред пожарникарите, които умират от сърдечен арест, June Н

Сърдечно заболяване, често срещано сред пожарникарите, които умират от сърдечен арест

Алергията към червено месо може да бъде свързана със сърдечни заболявания, June Н

Алергията към червено месо може да бъде свързана със сърдечни заболявания

Ненужните сърдечни процедури могат да бъдат избегнати с неинвазивни тестове, June Н

Ненужните сърдечни процедури могат да бъдат избегнати с неинвазивни тестове

Орални антикоагуланти плюс анти-тромбоцити, свързани с лош изход при предсърдно мъждене, June Н

Орални антикоагуланти плюс анти-тромбоцити, свързани с лош изход при предсърдно мъждене

Имах сърдечен удар.  Имам ли нужда от операция със сърдечна операция или стент?, June Н

Имах сърдечен удар. Имам ли нужда от операция със сърдечна операция или стент?

Дългосрочната антитромбоцитна монотерапия след стентиране е безопасна, но не подобрява резултатите, June Н

Дългосрочната антитромбоцитна монотерапия след стентиране е безопасна, но не подобрява резултатите

Антитромбиновото лекарство не е ефективно при сърдечна недостатъчност със синусов ритъм и коронарно заболяване, June Н

Антитромбиновото лекарство не е ефективно при сърдечна недостатъчност със синусов ритъм и коронарно заболяване

Изследванията на здравето на сърцето на бананите от 11 септември бавно се реализират, 17 години по-късно, June Н

Изследванията на здравето на сърцето на бананите от 11 септември бавно се реализират, 17 години по-късно

Международните невроинтервенционални общества очертават нови критерии за съоръжения, които лекуват инсулт, June Н

Международните невроинтервенционални общества очертават нови критерии за съоръжения, които лекуват инсулт

Популярни Публикации

Препоръчано