рак (December 2018)

Апалутамидът забавя прогресията на неметастатичния, устойчив на кастрация рак на простатата, December Н

Апалутамидът забавя прогресията на неметастатичния, устойчив на кастрация рак на простатата

Бакалавърът разкрива гени, свързани с агресивна форма на рак на мозъка, December Н

Бакалавърът разкрива гени, свързани с агресивна форма на рак на мозъка

Проучването на стволови клетки дава надежда за тасманийските дяволи със смъртоносен, трансмисивен рак, December Н

Проучването на стволови клетки дава надежда за тасманийските дяволи със смъртоносен, трансмисивен рак

Новото откритие за поведението на Т клетките има сериозни последици за имунотерапията при рак, December Н

Новото откритие за поведението на Т клетките има сериозни последици за имунотерапията при рак

Учените тестват нова ракова ваксина срещу меланома, December Н

Учените тестват нова ракова ваксина срещу меланома

Новият метод за изобразяване на ядрената медицина показва силен потенциал за изобразяване на рак, December Н

Новият метод за изобразяване на ядрената медицина показва силен потенциал за изобразяване на рак

Нов метод за изобразяване на рак на простатата, December Н

Нов метод за изобразяване на рак на простатата

Нови улики са открити за разбиране на рецидивите при рак на гърдата, December Н

Нови улики са открити за разбиране на рецидивите при рак на гърдата

Половината от хората над 60-годишна възраст игнорират животоспасяващия скрининг за рак на червата, December Н

Половината от хората над 60-годишна възраст игнорират животоспасяващия скрининг за рак на червата

Специфични за състоянието модели на генно съ-експресия при рак, December Н

Специфични за състоянието модели на генно съ-експресия при рак

Раковото лекарство може да причини на жените да растат с нови яйца, предполага проучване, December Н

Раковото лекарство може да причини на жените да растат с нови яйца, предполага проучване

Активно наблюдение OK за не-мускулен инвазивен рак на пикочния мехур, December Н

Активно наблюдение OK за не-мускулен инвазивен рак на пикочния мехур

Пробивната терапия на рак повдига трудни въпроси за разходите за лекарства, стойност, December Н

Пробивната терапия на рак повдига трудни въпроси за разходите за лекарства, стойност

Коктейлите с наркотични вещества предлагат надежда на деца с агресивни мозъчни тумори, December Н

Коктейлите с наркотични вещества предлагат надежда на деца с агресивни мозъчни тумори

Рак на гърдата пробив: Някои тумори могат да спрат своето разпространение, December Н

Рак на гърдата пробив: Някои тумори могат да спрат своето разпространение

Новата имунотерапия инхибира туморния растеж и предпазва от метастази, December Н

Новата имунотерапия инхибира туморния растеж и предпазва от метастази

Discovery предполага, че пациентите с рак на щитовидната жлеза може да се нуждаят от по-агресивно лечение, December Н

Discovery предполага, че пациентите с рак на щитовидната жлеза може да се нуждаят от по-агресивно лечение

TNFi не е свързан с повишена рецидив на рак при пациенти с РА, December Н

TNFi не е свързан с повишена рецидив на рак при пациенти с РА

Главният превключвател контролира агресивния рак на гърдата, December Н

Главният превключвател контролира агресивния рак на гърдата

Калифорнийците живеят по-дълго с рак - по-дълго от други, December Н

Калифорнийците живеят по-дълго с рак - по-дълго от други

Популярни Публикации

Препоръчано