артрит и ревматизъм (December 2018)

Може ли редки лимфоцити да се борят с ревматоиден артрит?, December Н

Може ли редки лимфоцити да се борят с ревматоиден артрит?

Ново идентифицираната цел на лекарството при ревматоиден артрит проправя път за разработване на нови терапии, December Н

Ново идентифицираната цел на лекарството при ревматоиден артрит проправя път за разработване на нови терапии

Вторичният дим повишава риска от развитие на артрит в по-късен етап от живота, December Н

Вторичният дим повишава риска от развитие на артрит в по-късен етап от живота

Как мозъкът играе роля при възпалението на ревматоидния артрит, December Н

Как мозъкът играе роля при възпалението на ревматоидния артрит

Перспектива за ново лечение за ревматоиден артрит, December Н

Перспектива за ново лечение за ревматоиден артрит

Гумозното заболяване може да бъде ключов инициатор на автоимунността, свързана с ревматоиден артрит, December Н

Гумозното заболяване може да бъде ключов инициатор на автоимунността, свързана с ревматоиден артрит

Ревматоиден артрит при бременност, свързан с ниско тегло при раждане и преждевременно раждане, December Н

Ревматоиден артрит при бременност, свързан с ниско тегло при раждане и преждевременно раждане

Честотата на смяна на ставите е намаляла наполовина при пациенти с ревматоиден артрит между 1997-2010 г., December Н

Честотата на смяна на ставите е намаляла наполовина при пациенти с ревматоиден артрит между 1997-2010 г.

Генните подписи и биомаркери прогнозират появата на ревматоиден артрит при рискови индивиди, December Н

Генните подписи и биомаркери прогнозират появата на ревматоиден артрит при рискови индивиди

Диетата на DASH намалява серумната пикочна киселина при прехипертензия, December Н

Диетата на DASH намалява серумната пикочна киселина при прехипертензия

Диетата с кръвно налягане може да помогне за предотвратяване на подагра, December Н

Диетата с кръвно налягане може да помогне за предотвратяване на подагра

Ново изследване класира ефективността на нехирургичните лечения за остеоартрит на коляното, December Н

Ново изследване класира ефективността на нехирургичните лечения за остеоартрит на коляното

Един от всеки четирима възрастни съобщава за артрит, December Н

Един от всеки четирима възрастни съобщава за артрит

Извадете количката за голф, ако имате остеоартрит на коляното, December Н

Извадете количката за голф, ако имате остеоартрит на коляното

Учените откриват, че ключовите протеини контролират риска от остеоартрит по време на стареене, December Н

Учените откриват, че ключовите протеини контролират риска от остеоартрит по време на стареене

Хидроксихлорохин не е по-ефективен от плацебо за облекчаване на болката на ръката за остеоартрит, December Н

Хидроксихлорохин не е по-ефективен от плацебо за облекчаване на болката на ръката за остеоартрит

Проучването показва, че линията за подкрепа на лупус оказва положително въздействие, December Н

Проучването показва, че линията за подкрепа на лупус оказва положително въздействие

Изследователите разкриват връзката между имунната функция и остеоартритната болка и прогресията, December Н

Изследователите разкриват връзката между имунната функция и остеоартритната болка и прогресията

Пенсионирани професионални футболисти с по-висок риск от остеоартрит на коляното, December Н

Пенсионирани професионални футболисти с по-висок риск от остеоартрит на коляното

Морфинови ефекти подобни на плацебо при ревматоиден артрит, December Н

Морфинови ефекти подобни на плацебо при ревматоиден артрит

Популярни Публикации

Препоръчано